مدیر گروه: جناب آقای دکتر کمال‌زاده

در بخش آنژیو، آنژيوگرافی (تشخيص) و آنژيوپلاستی (درمان) قلب، مغز، كليه، عروق پا و غيره با استفاده از پيشرفته‌ترين و مدرن‌ترين دستگاه آنژيوگرافي انجام می‌شود. با تشخيص ميزان گرفتگی عروق، در صورتی كه لازم باشد دارو و رژيم غذايی خاص به بيمار داده شده و در صورت صلاحدید فوق تخصص اینترونشنال قلب، آنژيوپلاستی صورت می‌گيرد كه اين عمليات با استفاده از بالون (امداد كوتاه مدت) و يا استنت (امداد بلند مدت) قابل اجرا خواهد بود. قبل از انجام آنژيوگرافی، نياز به انجام اكو و تست ورزش است كه اين موارد در كلينيك انجام خواهد گرفت.

در كنار دستگاه آنژيوگرافی، ساير تجهيزات مورد نياز اعم از دستگاه اكو، دستگاه نوار قلب و دستگاه ECT (برای اندازه‌گيری زمان انعقاد خون و ميزان رقت آن) وجود دارد كه از مدرن‌ترين نمونه‌های موجود هستند.

همچنين در اين مركز انواع بالون‌ها و استنت‌های روز جهان وجود دارد كه بسته به شرايط بيمار مانند سن، ابتلا به ديابت و موارد ديگر، نوع مناسب برای هر بيمار، به صورت خاص، انتخاب می‌شود. اين امر در مورد Guide Wire و كاتترهای مورد استفاده در اين مركز نيز رعايت شده است.

فضای بخش آنژيو به گونه‌ای طراحی شده است كه يك محيط آرام و كم تنش را برای بيمار و پرسنل فراهم می‌نمايد كه در اين راستا بكارگيری سيستم تهويه مناسب در اين محيط نيز از اهميت بسزايی برخوردار است.

 بخش آنژیوگرافی در طبقه چهارم این بیمارستان قرار گرفته است.