مدیر گروه: دکتر مريم آقایی

سرپرستار بخش: خانم صفی زاده

بلوک زایمان دارای دو اتاق مجهز شده به بهترین امکانات LDR می باشد و همچنین دو اتاق جهت آمادگی مادر باردار، اتاق تریاژ، اتاق عمل مجهز و ریکاوری پیش بینی شده است.
مادر باردار به دو صورت در بلوک زایمان پذیرش می شود:
از طریق بخش اورژانس که مامای مقیم بر بالین مادر باردار حاضر شده و با مشایعت ایشان به بلوک زایمان منتقل می شود.
پذیرش مستقیم در بلوک زایمان که پس از تریاژ اولیه به داخل بخش راهنمایی می شود.
 در خصوص اورژانس مامایی مادران باردار بلافاصله توسط پزشک متخصص مقیم زنان و زایمان مادر ویزیت می شوند.
در بلوک زایمان پروسیجرهایی (اعمالی) مانند کنترل بارداری، کاهش حرکات جنین، کنترل فشار خون، NST و … انجام می شود.
امکانات و تجهیزات بلوک زایمان:
ساکشن و اکسیژن سانترال
اتاق تریاژ مجهز به تخت ژنیکولوژی و تخت ساده
دستگاه NST
مانیتور علائم حیاتی پرتابل و ثابت
اتاق LDRمجهز به وان آبگرم
و ۱دستگاه الكتروشوك و۱دستگاه الكتروكارديوگراف و ساكشن پرتابل و ۲عدد سونيكيد به همراه تجهيزات ترالي كد نوزاد  وبزرگسال
امکانات زایمان بی درد شامل : گاز انتونکس ، دستگاه بخور جهت آروماتراپی ، دستگاه تنس ، آب درمانی ، آوا درمانی ، رایحه درمانی ، کمپرس سرد و گرم ، تشک وتوپ ورزشی ، امکان ارائه تمرین های ورزشی و کشش تنفسی ، تن آرامی
امکان ارائه روشهای بی حسی اپیدورال و اسپاینال در تمامی روزهای هفته در ۲۴ ساعت توسط متخصصین محترم بیهوشی و حضور مداوم تکنسین بیهوشی
اتاق عمل و ریکاوری
چراغ سياليتيك ۱عدد
اتاق پره اکلامپسی مجهز به ست پره اکلامپسی
۲تخت  LDR
ست های زایمان، اپیدورال و اسپاینال
ست خونریزی و کلیه داروهای کنترل خونریزی
ترالی احیای نوزاد
تخت احیای نوزاد
پمپ انفوزیون سرم
پمپ تنظیم سرنگ