بخش صدف بیمارستان آرام واقع در طبقه دوم می‌باشد در این بخش مجموعا ۱۱ اتاق که ۷ اتاق خصوصی یک تخته مجهز، ۱ اتاق دو تخته، ۱ اتاق سه تخته و ۲ اتاق چهار تختخوابی می‌باشد. این طبقه مجهز به یک اتاق ایزوله با تجهیزات کامل از جمله ۱دستگاه الكتروشوك و ۱دستگاه الكتروكارديوگراف و فلومتر وساكشن سانترال به ازاي هر تخت و آخرین استانداردهای جهانی با حضور اساتید برجسته، پزشکان مجرب و پرسنل متعهد فراهم آورده که در خدمت بیماران و همراهان محترم می‌باشد.

 با توجه به اهمیت بخش‌ها، در بیمارستان آرام به صورت ۲۴ ساعته یک متخصص مقیم و یک متخصص آنکال ارائه خدمت می نمایند. وجود تجهیزات مدرن و حضور پزشکان فوق تخصص در گروه های غدد، گوارش، کلیه، خون، قلب، ریه و عفونی امکان معاینات دقیق و درمان کامل را فراهم نموده است. ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به ارزش ها و کرامات انسانی ، با حضور اساتید برجسته، پزشکان مجرب و پرسنل متعهد فراهم شده است که در خدمت بیماران و همراهان محترم مي باشد.