رئیس بخش: جناب آقای دكتر جلالی


بخش icu دارای ۱۲ تخت که یک عدد از این  تخت به صورت اتاق ایزوله،یک تخت به صورت مراقبت ویژه می‌باشد. تخت هایICU به صورت ۳ شکنه و دارای Bedsideنرده کناری که قابليت تعدیل و دادن پوزیشن های مختلف به بیمار، ميگردد . هر تخت مجهز به تشک مواج ، سیستم مانیتورینگ  قلبی ،ریوی ، فشاری  و ونتیلاتورکه به اکسیژن سانترال متصل است، ساکشن وفلومترسانترال و ۲دستگاه الكتروشكوك و۱دستگاه الكتروكارديوگراف و  به ازاي هر تخت ۲پمپ سرنگ ، ۱دستگاه پمپ سرم ، وارمر بيمار وايويمپالس ، دستگاه دياليز ،۱دستگاه مانيتور سانترال و غیره ….. میباشد .

 این بخش توسط  کادر مجرب و ورزیده پرستاری و یک پزشک متخصص بیهوشی مقیم که به صورت ۲۴ ساعته در دسترس می باشد اداره میشود .

در این بخش بيماراني كه پس از جراحی های  مختلف از قبیل  مغز، جراحی های بزرگ شکم ،اندامها و….  نیازمند مراقبت های ویژه و کنترل دقیق عضوهای حیاتی هستند بستری و تحت درمان قرار می گیرند.