لیست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان آرام

– تجارت نو
– آرمان سفیران سلامت (هلدینگ هواپیمایی ماهان)
 – بیمه sos
– پارسیان
– سامان
– سرمد
-البرز
-آسیا
-ایران
– نیروهای مسلح
– نوین
– رازی
– معلم
– سینا
– میهن
– دانا
– ما
-بانک کشاورزی
– بانک ملی
– بانک تجارت
– بانک سپه
– بيمه كوثر