پس از تولد نوزاد، منشی بخش جراحی زنان به اتاق مادر مربوطه مراجعه کرده و برگه مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت را تحویل وی می دهد.

اصل شناسنامه و اصل کارت ملی پدر و مادر تحویل بلوک زایمان میشود.

ثبت کدپستی در هنگام پذیرش مادر باردار الزامی است.

گواهی ولادت هر روز از ساعت ۱۲الی ۱۳ پس از کنترل مدارک شناسایی و احراز هویت توسط مامای مربوطه صادر میگردد.

گواهی ولادت صادر شده، فقط به پدر و مادر نوزاد تحویل داده خواهد شد.

هنگام تحویل گواهی ولادت از پدر نوزاد در دفتر مربوطه امضا و اثر انگشت گرفته می شود و به مراکز صدور شناسنامه براساس آدرس منزل راهنمایی می گردند.

والدین محترم ۱۵ روز پس از صدور گواهی ولادت به مراکز ثبت احوال مراجعه نمایند.

در صورت به همراه نداشتن شناسنامه های پدر و مادر از صدور گواهی ولادت معذوریم و هیچ کارت شناسایی دیگری جهت صدور گواهی ولادت پذیرفته نمی شود.