جزئیات شخصی
نام پزشک دكتر غلامحسین علیشیری
تخصص فوق تخصص روماتولوژی استاد دانشگاه