جزئیات شخصی
نام پزشک دكتر محسن اخيانی
تخصص فوق تخصص روماتولوژی